Polish calculating device

This is an HTML version of a strange Polish calculating device I acquired some years ago in Berlin. I guess it has something to do with artillery, but my Polish is a bit rusty, so I don't understand it completely. Can anyone provide a translation ? (If you need all accents, you can find them as comments in the source of this page)
The thing is a leather-like folder that folds out in three parts (1, 2, 3). The parts with the instructions and the table are made from varnished paper that is stitched and glued into the folder. The lower, slide-rule-like part, is made from several pieces of a rather brittle plastic with metal rivets. Only the transparent dials containing the red cursors can be rotated. These dials do not contain scales, all scales are fixed. Don't forget to check out the simulation of the thing.
There are also Russian and German versions.

Schematy przygotowania przyrzadu
Wstrzeliwanie w/g znaku i wielkosci uchylen Wstrzeliwanie w/g znaku uchylen
Schemat
Wstrzeliwanie kierunku
Duzy kat oberwacji
Wstrzeliwanie donosnosci
Kat obserwacji dowolny
Przy strzelaniu "na siebie" zamiast "i" zapisac 30-00-"i".
Maly kat obserwacji
Objasnienie oznaczen schematow przygotowania przyrzadu
Strzalka pionowa oznacza ze wskaznik zasadnlczy kregu ruchomego naiezy ustawic na skali logarythmicznej naprzeciw liczby wpissnej w okienko schematu Jezeli nad okienkiem jest napis "Sk Sin" lub "Sk tg" wakaznik zasadniczy naiezy ustawic na odpowiedniej skali (sk Sin jub sk tg) naprzeciw liczby wpisanej w ckienku.
Strzaika przerywana oznacza, ze nie poruszajac kregu ruchomego nalezy zaznaczyc na nim kreske naprzeciw podzialki odpowiadajacej liczbie wpisanej w okienku oraz odpowiednio ja opisac K, C, lub M.
Strzalka lukowa oznacza, ze orbrotem kregu kreske M nalezy zgrac z podzialka odpowiadajaca wielkosci D.
Zasady pracy w czasie wstrzeliwania
 1. Wstrzeliwanie w/g znaku i wielkosci uchylen
  1. Przesunac obydwa suwaki w strone uchylen lewego i prawego PO, a wskazniki zasadnicze zgrac z wielkosciami tych uchylen.
  2. Przy kreskach K. C lub M dokonac odczytów i zapisac je.
  3. Wyniki dodac (z uwzglednieniem znaków w okienkach) i zapisac poprawki.
 2. Wstrzeliwanie w/g znaku uchylen
  1. Po otrzymaniu uchylenia w kierunku przesunac lewy suwak w strone uchylenia, a wskaznik zasadniczy lewego kregu zgrac z wielkoscia uchylenia: przy kreskach K. C lub M odczytac poprawke.
  2. Po otrzymaniu znaku donosnosci przesnunac prawy suwak w kierunku znaku, a kreske M (C) prawego kregu zgrac z wielkoscia obramowania, naprzeciw wskaznika zasadniczego K odczytac poprawke kierunku (Wb).

   Uwaga do pkt. "b". Przy duzym kacie obserwacji postepowac odwrotnie:
   wskaznik zasadniczy (K) zgrac z wielkoscia obramowania w kierunku a naprzeciw kreski M(C) odczytac poprawke donosnosci.


Przeniesienie ognia sposoben wspólczynnika "K"

Przy przeniesieniu ognia wskaznik zasadniczy nastawic na D^cw_T i przy kresce M odzytac obliczona poprawke donosnosci Delta D^cw_popr
Wstrzeliwanie za pomoca sekundomierza
Odczyty srednie:
Na podstawie wybuchu =
Na podstawie dzwieku =

Róznica =
Podczas wstrzeliwania wskaznik zasadniczy ustawic naprzeciwko róznicy srednich odczytów i naprzeciwko kreski M odczytac uchylenie donosnosci w metrach.
LP Komendy Obserwacje
Odchyl. Poziom. Celow. Lewy Prawy

A simulation of the real thing.
Andries de Man 6/21/1998